สัมมนา “แผนยุทธศาสตร์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”


    ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนา “แผนยุทธศาสตร์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” แก่คณะกรรมการประจำคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

ปฐมนิเทศพยาบาลสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประจำปี 2557

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ปฐมนิเทศพยาบาลสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประจำปี 2557” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น โดยมีรองผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ.นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับพยาบาลทั้ง 97 คน

ผู้บริหารสถาบันฯแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิธีเปิดศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชน อบต.บางแก้ว

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นำโดย ผศ.นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ รองผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และ ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิธีเปิดศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชน อบต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เชิญร่วมงาน "เสวนาจักรีนฤบดินทร์ ครั้งที่ 2"


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “เสวนาจักรีนฤบดินทร์” ครั้งที่ 2 

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 7.30 - 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

แถลงการณ์ เรื่อง เหตุการณ์การทรุดตัวระหว่างก่อสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์แถลงการณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง เหตุการณ์การทรุดตัวของปล่องลิฟต์ระหว่างก่อสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์